Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z obsługą mojego zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zut.com.pl przez Administratora danych osobowych tj. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić obsługę mojego zgłoszenia.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane i nie będą profilowane. Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane osobowe zostają usunięte po zakończeniu procesu obsługi zgłoszenia. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO).

Aby wrócić do formularza - kliknij tutaj


Organizator


Partnerzy

Patroni medialni:


Znajdź nas na facebook'u!